Volontärarbete i Thailand, del 1

Thailand är ett land som står inför en mängd olika utmaningar. Det handlar om att lyckas bevara både natur och miljö, i en allt mer industrialiserad värld där människans påverkan blir alltmer tydlig. Men det handlar även om sociala frågor så som att motverka fattigdom och möjliggöra för hela befolkningen att få en adekvat utbildning. Du som turistar till Thailand hjälper delvis till bara genom att åka dit och spendera pengar, och på så sätt bidra till en växande ekonomi, men det finns mer att göra för den som verkligen vill engagera sig. Jag talar såklart om volontärarbete. Genom volontärarbete har du en chans att inte bara lära känna Thailand, utan även att förbättra levnadsvillkoren för de som bor i landet. Därför kommer jag i den här artikelserien att behandla just volontärarbete lite närmare. I den här första artikeln tänkte jag diskutera volontärarbete lite övergripande, och i de kommande två delarna ska jag presentera vilka projekt som just nu finns tillgängliga. Vill du vara med och hjälpa till? Då är det här läsning som passar dig!

Nackdelar med volontärarbete?

Det finns vissa röster som menar att volontärarbete (och även ekonomiska bidrag till fattiga länder) inte alls är bra, utan snarare gör mer skada än nytta. De säger till exempel att sådan hjälpverksamhet gör att landet i fråga blir beroende av hjälp utifrån, istället för att själv bygga upp den kunskap och struktur som behövs för att klara sig självständigt i framtiden. Det här är såklart bara dumheter. Självklart ska landet lära sig att sköta diverse verksamheter självständigt senare, men mycket av volontärarbetet handlar just om att bidra med kunskap. Att volontärarbeta i skolor ger en möjlighet till kunskapsutbyte som kan vara ovärderlig för samtliga parter i framtiden. Ibland handlar det även om att hjälpa till med något akut, vid exempelvis olyckor eller naturkatastrofer. Men även att vakta djur och natur, där lokalbefolkning annars hade kunnat göra arbetet kan vara nog så värdefullt!

Varför volontärarbete?

Varför volontärarbete?
Varför volontärarbete?

Volontärarbete handlar nämligen inte bara om att hjälpa landet i fråga. Att exempelvis vakta sköldpaddor som kläcks, eller vara med och ta hand om skadade elefanter, hjälper inte bara landet och djuren, utan ger och volontärarbetarna värdefull erfarenhet att ta med sig hem till Sverige. Volontärarbete är inte bara en hjälpverksamhet, utan ett utbyte mellan olika länder och kulturer. Och kanske vore det bäst om vi slutade se på volontärarbete som att ”hjälpa ett fattigt land”, och istället se det som något mer jämställt som alla vinner på. Att arbeta som volontär handlar lika mycket om att utveckla sig själv. Det är ett perfekt sätt att komma nära både andra människor och olika sorters djur. Genom volontärarbete får du en unik inblick i andra kulturer. Sedan är det såklart en stor fördel att man dessutom får hjälpa andra människor och djur. Vill man förbättra världen litegrann så är volontärarbete ett sätt att göra det på. Du kan faktiskt göra skillnad. Därför kommer jag i de två kommande artiklarna att se närmare på några faktiska projekt som är aktuella just nu i Thailand, så att du kan hitta ett volontärarbete som passar just dig!